Rozšiřujeme síť dobíjecích stanic

Pražská energetika soustavně pracuje na tom, aby přibývaly veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily.
V rámci této aktivity se nám podařilo získat podporu Ministerstva dopravy a díky dotačnímu titulu
OP Doprava realizujeme následující projekty:

Páteřní síť PRE
  • Registrační číslo: CZ.04.2.40/0.0/0.0/18_030/0000213
  • Projekt je zaměřen na podporu rozvoje páteřní sítě rychlodobíjecích stanic, který napomůže rozvoji elektromobility v ČR. V rámci projektu bude realizováno 125 rychlodobíjecích stanic rozmístěných do 50 oblastí v celé ČR. Projekt přispěje ke zlepšení a zkvalitnění infrastruktury rychlodobíjecích stanic a zvýší hustotu této sítě.
  • Cílem projektu je napomoci vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na elektrický pohon v silniční dopravě realizací 125 veřejně přístupných rychlodobíjecích stanic pro vozidla na elektrický pohon.
  • Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie.
Metropolitní síť PRE
  • Registrační číslo: CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_036/0000226
  • Projekt je zaměřen na podporu rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic, který napomůže rozvoji elektromobility v ČR, a tedy přispěje k naplnění cílů stanovených v rámci Národního akčního plánu čisté mobility. V rámci projektu bude realizováno 112 dobíjecích stanic rozmístěných zejména na území hl. m. Prahy. Projekt tak přispěje ke zlepšení a zkvalitnění infrastruktury dobíjecích stanic a zvýší hustotu této sítě.
  • Cílem projektu je napomoci vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na elektrický pohon v silniční dopravě ve městech a aglomeracích realizací veřejně přístupných dobíjecích stanic pro vozidla na elektrický pohon.
  • Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie.