Přímá platba na dobíjecích stanicích

Dobíjení elektromobilu na PREpointech – kdokoliv a kdykoliv na jeden klik

Dobrá zpráva pro majitele elektroaut v celé ČR přichází z Pražské energetiky. Od začátku letošního září již v síti dobíjecích stanic PREpoint nepotřebují speciální čip, kartu a ani se nemusí nikde registrovat. Stačí mít mobilní telefon, načíst QR kód a zahájit nabíjení. „V PRE dlouhodobě pracujeme na tom, aby se stále více uplatňovala čistá mobilita a jednou z cest k tomu je nejen rozvoj sítě veřejných dobíjecích stanic, ale také zajištění jejich jednoduchého a pohodného využívání. Nabíjení prostřednictvím QR kódu je prvním krokem, jak vše zjednodušit a zpřístupnit vlastně komukoli,“ řekl o nové službě na PREpointech Petr Holubec, tiskový mluvčí Skupiny PRE.

Nabíjení bez nutnosti použití dobíjecího čipu může PRE nabídnout zákazníkům díky spolupráci s ČSOB, která celý proces zajišťuje. Mimo to jsou nabíjecí stanice PREpoint zapojeny i do mezinárodního systému Hubject, a tím se dobíjecí stanice otevírají i tisícům elektromobilistů z celé Evropské unie.

Dobíjecí stanice PREpoint umožňují nabíjet elektromobily již od roku 2011 a v současnosti jich je k dispozici nejen v Praze už přes 60. Standardně pro nabíjení na stanicích PREpoint jsou uživatelé zvyklí používat svůj dobíjecí čip nebo třeba Lítačku, aby zahájili nabíjení vozu. Teď si vystačí i s mobilním telefonem, kterým načtou QR kód umístěný na dobíjecí stanici, a přes platební bránu pak jednoduše zaplatí kartou.

Veřejné dobíjecí stanice Pražské energetiky, a. s. jsou provozovány pod označením PREpoint. Dobíjecí stanice PREpoint nabízejí svým zákazníkům tři způsoby, jak provést dobíjení, respektive, jakým způsobem zahájit dobíjení elektromobilu a provést platbu za tuto službu.

1) Dobíjení u veřejných dobíjecích stanic PREpoint pro registrované zákazníky

Pravidelní uživatelé veřejných dobíjecích stanic PREpoint mají možnost stát se registrovaným zákazníkem pro užívání služby veřejného dobíjení na stanicích vlastněných a provozovaných společností Pražská energetika a.s.
Tento zákazník získává přístup k dobíjecím stanicím prostřednictvím vydaného RFID čipu/tokenu, který umožňuje zahájit a ukončit dobíjení vozu dle potřeb zákazníka. RFID čip je zákazníkovi vydán na základě podepsané smlouvy o prodeji služeb na dobíjecích stanic PREpoint, kde jsou taktéž jasně stanovená práva a povinnosti uživatele veřejných dobíjecích stanic PRE. Součástí smlouvy jsou také platební podmínky a cena za dobíjení. Mimo to jsou tyto obchodní podmínky taktéž veřejně dostupné na internetových stránkách www.premobilita.cz.

2) Dobíjení pro neregistrované zákazníky / Přímá platba jednorázového dobíjení bez nutnosti registrace

Za účelem splnění povinnosti provozovatele veřejně přístupné dobíjecí stanice dle ust. § 6 odst. 5 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, v platném znění, PRE pro jednorázové uživatele zavedla systém tzv. jednorázové platby za využití veřejné dobíjecí stanice bez nutnosti registrace.
Systém funguje tak, že uživatel za použití svého mobilního telefonu načte QR kód umístěný u každého konkrétního dobíjecího bodu na dobíjecí stanici. Po načtení QR kódu se zákazníkovi otevírá tzv. platební brána (https://charge.pre.cz/), kde se zákazníkovi zobrazí ceny za rezervaci času pro dobíjení elektromobilu. Tímto zároveň dojde k informování zákazníka o ceně dobíjení. Zákazník si tedy nemusí stahovat žádnou aplikaci, ani se nikde registrovat.
Cenová politika pro zákazníky je nastavena na základě času, po který může zákazník využívat dobíjecí stanci (od 30 minut do 3 hodin) a na základě odhadu spotřebované elektrické energie za dané období (obdobně, jako je nastavena cena pro tzv. registrované uživatele). Tento mechanismus stanovení ceny za dobíjení je též zveřejněn na internetových stránkách www.premobilita.cz.

3) Dobíjení pro zákazníky využívající služby Hubject, respektive Intercharge Direct (mezinárodní roaming)

Nad rámec zákonných povinností dobíjecí stanice PREpoint umožňují zahájit dobíjení také samostatnou formou, a to prostřednictvím aplikace, která integruje většinu uživatelů elektromobilů napříč EU. Jedná se o aplikaci Hubject, respektive Intercharge Direct. Při využití těchto služeb má zákazník možnost zahájit dobíjení po výběru konkrétního PREpointu, přičemž ceny za dobíjení jsou zákazníkovi nastaveny podle smluvního vztahu se společností Hubject, resp. Intercharge Direct. Tato cenová ujednání jsou smluvně postavena mimo působnost PRE a PRE tudíž do těchto právních vztahů nemůže zasahovat.