Možnost využití zvýhodněné distribuční sazby s nízkým tarifem pro dobíjení elektromobilů

Od 1. 7. 2013 si mohou odběratelé z řad domácností i firem-maloodběratelů sjednat novou sazbu elektřiny. Pro domácnosti je to sazba D27d, firmy pak pro stejný účel mohou využívat sazbu C27d.

Distribuční sazba D27d, respektive C27d je určena pro dobíjení elektromobilů, a to zejména pro stávající odběratele, užívající jednotarifové sazby (např. D02d či C02d), kteří vlastní a používají elektromobily. V této sazbě mohou domácnosti a podniky odebírat elektřinu v tzv. vysokém a nízkém tarifu. Na levnější elektřinu v nízkém tarifu mají odběratelé nárok po osm hodin každý den, a to vždy od 18:00 do 8:00 druhého dne, samozřejmě s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu pomocí HDO (Hromadného dálkového ovládání). Domácnosti nicméně mohou v této době kromě dobíjení elektromobilu využívat levnější elektřinu pro celou domácnost, firmy a podnikatelé pouze pro elektromobily.

 

Podmínky pro sjednání sazby D27d či C27d:

  • Tato sazba je určena pro odběrná místa, u nichž se věrohodným způsobem prokáže vlastnické, případně užívací právo k elektromobilu (leasingovou smlouvou, fakturou apod.). Žadatel musí doložit platným dokumentem, například technickým průkazem, kde je zapsán jako vlastník, že je vlastníkem či uživatelem elektrovozidla.
  • Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno distributorem v celkové délce minimálně osmi hodin denně v době od osmnácti hodin do osmi hodin. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
  • Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny, ani nemusí být v souvislé délce.
  • Osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu může být rozděleno během stanovené doby maximálně do dvou časových úseků.
  • Firmy pak musí v rámci sazby C27d splnit ještě podmínku, že nabíjecí zařízení elektromobilu musí být napájeno samostatným přívodem a měřeno samostatným měřicím zařízením.