Sleva na dobíjení

Kampaň na dobíjecí stanici PVA Letňany

Na lokalitě PVA Letňany došlo ke změně technologie a lokalita je opět v provozu.
Přicházíme proto se slíbeným dárkem k novému zprovoznění.
Každý registrovaný zákazník s transakcí nad 15,0 kWh, získá jednorázovou slevu 100,- Kč (vč. DPH) na následující fakturu.
Kampaň běží od 07.09.2020 do 20.09.2020.

Podmínky kampaně naleznete níže:

Podmínky Kampaně

  • Pořadatelem Kampaně je společnost Pražská energetika, a. s., IČO: 60193913, se sídlem: Na Hroudě 1492/4, Vršovice, 100 05 Praha 10 (dále jen „PRE“).
  • Každý registrovaný uživatel služby PREpoint, který jednorázově dobije na lokalitě PVA Letňany v období od 7.9.2020 0:00 do 20.9.2020 23:59 alespoň 15,00 kWh získá slevu z celkové kupní ceny za dobíjení vozidla stanovené v ceníku PRE, který je dostupný na internetové stránce https://www.premobilita.cz/cs/dobijeni-elektromobilu/dobijeni-na-prepoint/chci-dobijet-na-prepoint/chci-dobijet-pravidelne/, uvedené v následujícím měsíčním vyúčtování až do ve výši 82,65 Kč bez DPH, tj. 100,- vč. DPH s tím, že výše slevy nemůže přesáhnout celkovou výši kupní ceny dle příslušného měsíčního vyúčtování.
  • Sleva je poskytována z celkové ceny uvedené v příslušném měsíčním vyúčtování.
  • Případnou nevyčerpanou slevu nelze převádět na jiného uživatele, ani do jiného vyúčtování.
  • Na neregistrované uživatele/ jednorázové dobíjení se sleva nevztahuje.
  • Slevu lze poskytnout pouze jako naturální (nikoliv peněžní) plnění.
  • Na poskytnutí slevy dle této Kampaně není právní nárok a není soudně vymahatelná.
  • Platnost Kampaně je časově omezena.
  • PRE si vyhrazuje právo Kampaň změnit, prodloužit nebo ji předčasně ukončit. Jakékoliv případné změny podmínek Kampaně budou zveřejněny na těchto internetových stránkách a změna nebude účinnosti okamžikem zveřejnění na těchto webových stránkách.