Chci dobíjet pravidelně

Vlastníte elektromobil a hodláte pravidelně využívat sítě veřejných dobíjecích stanice PREpoint? Potřebujete k tomu čip/kartu, případně Lítačku.

Pro získání čipu prosím vyplňte formulář níže, nebo se přímo zastavte v našem Centru služeb na adrese Jungmannova 747/28, Praha 1.

Pokud chcete dobíjet pomocí Lítačky, rozhodně se u nás zastavte, budeme se těšit.

Produkty a ceny dobíjení na PREpoint

Jednička

* prvních 120 minut od doby zahájení jednotlivého dobíjení se položka „cena za dobíjení“ nehradí.

Ceník dobíjení  

Podmínky dobíjení vozidel  

Chci se stát zákazníkem
 
 

Základní údaje

 
 

 
 

Trvalý pobyt

Sídlo

 
 

Smlouva

Text smlouvy

I. Předmět smlouvy
  1. PRE provozuje veřejné dobíjecí stanice „PREpoint“, které umožňují dobíjení elektromobilních dopravních prostředků. Předmětem koupě je elektřina dodaná PRE zákazníkovi prostřednictvím dobíjecí stanice „PREpoint“.
  2. Zákazník se zavazuje zaplatit PRE za elektřinu cenu ve výši uvedené v účinném Ceníku PRE (dále jen "ceník"). Ceník je nedílnou součástí a přílohou této smlouvy a je dostupný na www.premobilita.cz
II. Podmínky prodeje elektřiny
  1. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou Podmínky dobíjení vozidel (dále jen „PDV“). PRE má právo měnit PDV způsobem sjednaným v těchto PDV, což zákazník výslovně akceptuje.
  2. PRE má právo měnit ceník způsobem sjednaným v PDV, což zákazník výslovně akceptuje.
  3. K ovládání dobíjecí stanice „PREpoint“ a k určení množství odebrané elektřiny slouží příslušná karta/čip schválená PRE. Identifikační číslo karty/čipu zákazníka ve formátu evidenční číslo/ ID (TAG) je: ………………………………..
  4. PRE předá zákazníkovi kartu/čip ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Identifikační číslo karty/čipu ve formátu evidenční číslo / ID TAG bude doplněn do smlouvy, která zákazníkovi přijde v tištěné podobě.
  5. Platební podmínky jsou uvedeny v PDV. E-mailová adresa pro doručování faktur zákazníkovi je uvedena v hlavičce této smlouvy.
III. Trvání smlouvy
  1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem doručení potvrzení o uzavření smlouvy zákazníkovi a je uzavřena na dobu neurčitou. Smlouvu lze jednostranně vypovědět kteroukoliv smluvní stranou. Výpovědní doba je tři měsíce a začíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Zákazník v postavení spotřebitele je oprávněn od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření.
Rádi bychom s Vámi byli v kontaktu nejen po dobu trvání Vaší smlouvy, ale také po jejím případném ukončení, max. však po dobu 5 let. Zaškrtnutím tohoto pole souhlasíte se zasíláním informací o zvýhodněných produktech Skupiny PRE, které Vám na základě profilování Vašich dat můžeme nabídnout. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete na www.pre.cz/ochranaudaju. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 
Odesláním souhlasíte s výše uvedeným zněním návrhu smlouvy. Do třech pracovních dnů Vám zašleme naše vyjádření na Vámi uvedený kontaktní email. Dnem doručení potvrzení o uzavření smlouvy na Vaši e-mailovou adresu je smlouva uzavřená.

Způsob doručení a doplňující informace

 
 
* Povinné položky jsou označené hvězdičkou