Dobíjení na PREpoint

Pražská energetika buduje síť veřejných dobíjecích stanic PREpoint již od roku 2010. Pokrytí sítě PREpoint zasahuje i mimo území Prahy a stále se rozšiřuje.

V této síti může dobíjet registrovaný zákazník čipem/kartou nebo Lítačkou. Je však možné i jednorázové dobíjení pro neregistrované zákazníky pomocí mobilního telefonu a QR kódu.

Mimo to jsou dobíjecí stanice PREpoint zapojeny i do mezinárodního systému Hubject, a tím se dobíjecí stanice otevírají i tisícům elektromobilistů z celé Evropské unie.